حمایت های غیر مالی

 

از شما ياورگرامي خواهشمنداست در صورتيکه قصد اهدا و حمایت غيرمالی را داريد، فرم‌های مربوطه را تکمیل نمایید تا موارد پیگیری شود:

- اهدای دانش فنی، حق‌ امتیاز و پتنت (حق نشر، حق تألیف)، آثار هنري، مستندات (کتاب)

- خیر ایده:

ایجاد فضایی مجازی برای ثبت ایده‌های افراد معمولی جهت استفاده محققین، مخترعین و نیز صنعتگران و صاحبان‌صنایع

- پاسخ‌گویی به سؤالات علمی محققین

در صورت اهدای موارد دیگر لطفا پیشنهاد فرمایید...