مقدمه

تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که برای رفع هر مشکلی به مردم مراجعه شد و آحاد مردم در رفع آن تلاش کردند، نهایتاً آن مشکل به دست مردم برطرف گردید. حضور مردم در صحنه همواره یکی از دغدغه ها و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری بوده است. در حال حاضر دولت، توسط دستگاه های اجرایی مختلف، سعی می کند توسعه علم و فناوری را محقق سازد؛ اما ایجاد یک تحول عظیم و یک پیشرفت همه جانبه، نیازمند حضور مردم در عرصه علم و فناوری است به خصوص که مقام معظم رهبری، چشم انداز بلند "تبدیل ج ا ا به مرجع علمی دنیا" را مطرح نموده اند.
انجمن در راستای تحقق این آرمان های بلند ذیل، تلاش می کند :
    • سرمایه های مادی و معنوی مردمی را در این مسیر فعال نماید ؛
    • ایده ها، الگوهای فکری و فرهنگی غالب و سیاست های توسعه ای تحول آفرین را طراحی و ترویج نماید ؛
    • مشارکت در ایجاد ساختارهای لازم نماید ؛
    • ارتباطات فناورانه و همکاری های جهانی و درون جهان اسلام را شکل دهد .
    • پروژه های الهام بخش و الگوساز را اجرا نماید .