حمایت های مالی

شما خيرين و نيكوكاران گرامي مي توانيد از طريق يكي از روش‌هاي زير كمك‌های مالی خود را به انجمن خیرین‌توسعه علم و فناوری ایرانیان اهدا نمائید:

۱- کمک آنلاین

۲- اهدای نقدی


واریز وجوه نقد به یکی از حساب‌های بانكي زیر :


شماره حساب ریالی:  

- بانک ملی شعبه رودهن
سپرده قرض الحسنه  شماره                 ۰۲۰۵۶۳۵۸۱۲۰۰۴
به‌نام انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
- بانک ملت شعبه بومهن
سپرده قرض الحسنه  شماره                 ۵۰۲۸۸۹۲۶۲۲

بانک صادرات. حساب سپرده ۰۲۱۳۱۴۲۲۷۶۰۰۵
بانک ملت شعبه بومهن قرض الحسنه ۵۰۲۸۸۹۲۶۲۲ -
جاری ۵۰۲۸۸۸۷۰۸۵ بانک ملی قرض الحسنه ۰۲۰۵۶۳۵۸۱۲۰۰۴
- جاری ۰۱۰۶۴۱۷۰۳۵۰۰۹ - ارزی ۶۰۰۴ به‌نام انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

شماره حساب ارزی: ۶۰۰۴
به‌نام انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

توضیح: از خیرین محترم تقاضا دارد که پس از پرداخت از طریق شعب بانکی، تصویر خوانای فيش بانکی خود را به‌شماره‌‌نمابر‌۷۶۲۵۰۰۴۴  و یا به‌نشانی انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان ارسال دارند تا امکان صدور برگ رسید و برقراری ارتباط و همچنین ارائه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجمن به‌آنان فراهم آید.

۳- وام قرض‌الحسنه

در مورد فعالیت‌هایی که ممکن‌ است به سود دهی برسند مانند: تولید دارو و... پس از اینکه تولید محصول اقتصادی شد اصل مبلغ مشارکت باز می‌گردد.

۴- کمک های مستمر

۵- اهدای دارایی های سرمایه ای که شامل:

- سهام، حواله، وجوهات نقدی، مسکوکات و عتيقه‌جات، سرمایه و دارایی

- ابزار، تجهیزات (آزمایشگاهی، کارگاهی و پزشكي)، وسایط نقلیه (خودرو)

- زمین، باغ، خانه، مزرعه، معدن و ساير موارد اهدايي

خواهشمنداست درصورت اهدای موارد فوق، مشخصات آنرا ذکر فرموده و نیز درصورت اهدای موارد دیگر، پیشنهاد فرمایید تا مورد پیگیری قرار گیرد .........................

۶- پرداخت حضوری:

از طريق مراجعه به دفتر انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به‌آدرس :

تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی-خیابان آزادگان-خیابان ۲۱شرقی-پلاک۹

كدپستي: ۱۴۳۷۶۵۵۸۸۱

تلفـــــن: ۰۲۱۸۸۳۳۵۱۸۱

نمابـــر: ۰۲۱۸۸۳۳۵۲۰۰